Категории

CPanel

Овој дел ќе ви даде објаснување на функционалностите кои ги овозможува вашиот (CPanel - Контролниот панел за нашите услуги)

Општи инфо, Поддршка

Овој дел ќе ви даде одговор на некои основни општи прашања во врска ГоХост.

Веб Хостинг

Овој дел ги опфаќа нашите веб хостинг политики на користење и обезбедува информации за хостинг пакетите

Домени

Овој дел ќе ви даде одговор и помош при регистрација, трансфер и обнова на домени, и сите поврзани прашања со домени.

Емаил

Овој дел ќе ви даде одговор и помош при креирање и конфигурација на емаил адреси на (Outlook, Android, IOS mail app. и др.)

ГоХост - Кориснички панел

Објаснување и помош при користење на нашиот кориснички панел.

Web Builder

Помош при креирање на веб страна со нашата алатка - Web builder